بیچاره ما دخــــترا

بیچاره دخترا اگه خوشگل باشن میگن چه جیگریه

اگه زشت باشن میگن کی اینو میگیره

اگه تپل باشن میگن چه گوشتیه!اگه لاغر باشن میگن مردنیه

اگه مودباب باشن میگن چه لفظ قلم حرف میزنه! اگه رک و راست حرف بزنن میگنن بی حیاست

اگه یه خورده فکر کنن میگن ناز میکنه! اگه سریعی جواب بده میگن منتظر بوده

اگه تند راه برنن میگن داره میره سر قرار !

اگه اروم راه برنن میگن اومده بیرون ول بگرده!

اگه با تلفن حرف بزنن میگن دوست پسرشه!اگه خواستگار رد بکنن میگن زیر سر داره ها!

اگه حرف شوهر پیش بکشن میگن سرو گوشش می جنبه!

اگه به خودش برسه میگنن شوهر میخواد داره جلب توجه میکنه!

 

چیکار کنیم؟؟؟  بمیریم خوبه ؟؟؟؟ :l   ابروخنثیزبان

/ 10 نظر / 32 بازدید
فروشگاه اینترنتی گیتی مارکت

سلام دوست عزيز.... وبسايت زيبا و پرمحتوايي داري. از همين جهت من مايل به تبادل لينک با شما هستم اگر شما هم موافقيد به ادرس زير در سايت من مراجعه کرده و لينک خود را ثبت کنيد. لينک وبسيات شما همان موقع تاييد خواهد شد. با تشکر http://gitimarket.com/site-links

فروشگاه اینترنتی گیتی مارکت

سلام دوست عزيز.... وبسايت زيبا و پرمحتوايي داري. از همين جهت من مايل به تبادل لينک با شما هستم اگر شما هم موافقيد به ادرس زير در سايت من مراجعه کرده و لينک خود را ثبت کنيد. لينک وبسيات شما همان موقع تاييد خواهد شد. با تشکر http://gitimarket.com/site-links

فروشگاه اینترنتی گیتی مارکت

سلام دوست عزيز.... وبسايت زيبا و پرمحتوايي داري. از همين جهت من مايل به تبادل لينک با شما هستم اگر شما هم موافقيد به ادرس زير در سايت من مراجعه کرده و لينک خود را ثبت کنيد. لينک وبسيات شما همان موقع تاييد خواهد شد. با تشکر http://gitimarket.com/site-links

فروشگاه اینترنتی گیتی مارکت

سلام دوست عزيز.... وبسايت زيبا و پرمحتوايي داري. از همين جهت من مايل به تبادل لينک با شما هستم اگر شما هم موافقيد به ادرس زير در سايت من مراجعه کرده و لينک خود را ثبت کنيد. لينک وبسيات شما همان موقع تاييد خواهد شد. با تشکر http://gitimarket.com/site-links

فروشگاه اینترنتی گیتی مارکت

سلام دوست عزيز.... وبسايت زيبا و پرمحتوايي داري. از همين جهت من مايل به تبادل لينک با شما هستم اگر شما هم موافقيد به ادرس زير در سايت من مراجعه کرده و لينک خود را ثبت کنيد. لينک وبسيات شما همان موقع تاييد خواهد شد. با تشکر http://gitimarket.com/site-links

فروشگاه اینترنتی گیتی مارکت

سلام دوست عزيز.... وبسايت زيبا و پرمحتوايي داري. از همين جهت من مايل به تبادل لينک با شما هستم اگر شما هم موافقيد به ادرس زير در سايت من مراجعه کرده و لينک خود را ثبت کنيد. لينک وبسيات شما همان موقع تاييد خواهد شد. با تشکر http://gitimarket.com/site-links

فروشگاه اینترنتی گیتی مارکت

سلام دوست عزيز.... وبسايت زيبا و پرمحتوايي داري. از همين جهت من مايل به تبادل لينک با شما هستم اگر شما هم موافقيد به ادرس زير در سايت من مراجعه کرده و لينک خود را ثبت کنيد. لينک وبسيات شما همان موقع تاييد خواهد شد. با تشکر http://gitimarket.com/site-links

هامان

کلا سعی کن متعادل باشی نه تند و نه کند در دهن مردم بسته می شه

دوست

واقعا بیچاره ما دخترا.....خوشحال میشم بهم سر بزنی