دلم براش تنگه..

قبول دارین وقتی باعشقت خداحافظی میکنی

همون دقیقه اول...

دلت براش چه تنگ میشه؟؟ دلم براش تنگه.. ناراحت؟گریه

دل شکسته


/ 9 نظر / 22 بازدید
باران

آپم´´´´´´´´´´´,;****,´´´´ ´´´´´´´´´´´´,*¨¨,“¨¨*,´´´ ´´´´´´´´´´´,**¨¨¨@“;“;;-… ´´´´´´´´´-,¨**¨¨¨¨“)““-““““ ´´´´´´´´//,***¨¨¨¨* ´´´´´´´(,(**/*“¨““¨¨* ´´´´´´((,*/*;);*)¨¨¨¨* ´´´´´((,**)*/**/¨¨¨”¨* ´´´´,(,****.:)*¨¨¨¨¨¨* ´´´((,*****)¨¨¨¨¨¨¨* ´´,(,***/*)¨*¨¨¨¨,¨* ´´,***/*)¨*¨¨,¨* ´)*/*)*)*¨¨* /**)**¨¨“\\)\\) */*¨

هامان

با عشق زمان فراموش می شود و با زمان عشق[نیشخند]

j.raks

چطوري بلا[ماچ]

باران

___________________-------- _________________.-'.....&.....'-. ________________\.................../ _______________:.....o.....o........; ______________(.........(_............) _______________:.....................: ________________/......__........\ _________________`-._____.-'شاد باشي مهربون ___________________\`"""`'/ __________________\......,...../ _________________\_|\/\/\/..__/ ________________(___|\/\/\//.___) __________________|_______|آرزومند آرزوهــــاي قشنگت ___________________)_ |_ (__ ________________(_____|_____) ............ *•~-.¸,.-~* آپ کردم *•~-.¸,.-~*...........

سهیل

نگاهم کرد و پنداشتم دوستم دارد. نگاهم کرد، در نگاهش هزاران شوق عشق را خواندم. نگاهم کرد، دل به او بستم. نگاهم کرد، اما بعدها فهميدم که فقط نگاهم ميکرد! [نیشخند]

هامان

بخش نظرات غیرفعال بود منم بی ظرفیت باید حتماً نظر بذارم! چشم سر می زنیم[ابرو]

باران

زندگی آرام است، مثل آرامش یک خواب بلند... زندگی شیرین است، مثل شیرینی یک روز قشنگ... زندگی رویایی است، مثل رویای یک کودک ناز... زندگی زیبایی است، مثل زیبایی یک غنچه ی باز... زندگی تک تک این ساعتهاست، زندگی چرخش این عقربه هاست، زندگی راز دل مادر من ... زندگی پینه ی دست پدر است، زندگی مثل زمان در گذر است...

سجاد یزدانی

امیدوارم خیلی زود بازم ببینیش عزیزم ... گریه نکن ... [لبخند]