دلــــم گرفته !

دلم که میگیره ..

هندفروی میزارم تو گوشم یه آهنگ غمگین

و زیر لب زمزمه میکنم گریه میکنم

اما بی صدا ولی از تو فریاد میکشم ســـخته

چه حال و روزی واســـــم ساختی..

/ 0 نظر / 22 بازدید