# مطالب_خنده_دار

اعتراف ..

اگه کسی رو دوس دارین. رهاش نکنین. بگیرین بندازینش روی تخت. اینقدر با متکا بزنیش تا اعتراف کنه. عاشقتونه. گفتم که در جریان باشید! بعــــله!  
/ 7 نظر / 4 بازدید